Paju Arkitektur och Landskap AB, Dšbelnsgatan 13, 111 40 Stockholm, Sweden